Bijbelles – Gekozen om te verkondigen – uit Jesaja 6: 1-10

Bijbelles “Gekozen om te verkondigen” uit Jesaja 6:1-10 Geschreven door Kristin Schmidt – Bijgewerkt 29 oktober 2014 Hoewel we veel verzen uit het grote boek Jesaja lezen en gebruiken, veel

Geschreven door Kristin Schmidt – Bijgewerkt op 29 oktober 2014

Hoewel we veel verzen uit het grote boek Jesaja lezen en gebruiken, zijn veel kinderen (en zelfs volwassenen) zich niet helemaal bewust van de concepten van deze grote profeet – of welke profeet dan ook. Deze les geeft wat informatie over het doel en het werk van de oudtestamentische profeten, en belicht in het bijzonder Jesaja en zijn speciale missie voor God.

Focus op de les: God heeft ons in Zijn verbazingwekkende verwondering geroepen en toegerust om grote dingen voor Hem te doen. Doorgang: Jesaja 6:1-10 Doelpubliek: Kleuterschool-6 t/m 6e klas (aanpasbaar ouder of jonger)

Benodigde materialen: Kleine kiezelsteentjes; bouwpapier of -karton; stickersmarkersdecoratief materiaal; pijpreinigers; whiteboards en markers.

Opening van de les:

Vrijwilligers? Voorafgaand aan de openingswedstrijd, vraag de leerlingen om de handen op te heffen als ze eerst willen gaan. Meestal zijn kinderen graag bereid om vrijwilligerswerk te doen. Kies iemand en kondig aan dat ze een flesje Tobasco saus (of een andere soortgelijke en onaantrekkelijke activiteit) moeten drinken. Leg uit dat we vaak vrijwilligerswerk willen doen, maar niet altijd weten waar we ons in willen verdiepen…..

Wie bent u? Open met een identificatie- en observatiegokspel. Laat één kind tegelijk de groep verlaten terwijl de rest van de groep overblijft. De leerling die is vertrokken kiest één subtiel ding om zijn of haar uiterlijk te veranderen (verwijder een haarstrik, rol de mouwen op, etc.). Bij terugkeer proberen de rest van de kinderen te raden wat er veranderd is. Neem om de beurt, zodat meerdere leerlingen het kunnen proberen. Leg dan uit dat we het vandaag zullen hebben over wie God ons heeft gemaakt en wat het betekent om voor Hem te werken.

Bijbelles:

Leg de achtergrond van de profeten in de Bijbel uit. Bekijk hoe de Bijbel trends van gedrag onder Gods volk laat zien: een neiging om af te dwalen, gevolgd door een terugkeer naar gehoorzaamheid en zegening…. en dan weer een val weg. We weten dat God een plan had om Christus als de Messias te sturen en uiteindelijk Zijn volk duurzaam te bevrijden. Hij stuurde speciale boodschappers, profeten genaamd, om zich daarop voor te bereiden. In het Oude Testament zien we dat profeten een paar dingen doen. Sommige profeten werden gestuurd om mensen te waarschuwen dat ze van Gods pad afgedwaald waren en dat ze terug moesten komen tot rechtschapen gedrag voordat de straf kwam. Profeten dienden ook om mensen hoop te geven en kondigden de aanstaande komst van een verlosser aan.

Jesaja was een man die door God was geroepen om zulke dingen aan Israël aan te kondigen. Het boek Jesaja heeft een aantal verbazingwekkende en krachtige beschrijvingen van God en Zijn kracht, evenals voorspellingen over de Messias. Als Jesaja voor het eerst wordt genoemd, zien we een ietwat vreemd en verbazingwekkend beeld van God: laat de leerlingen zich verzamelen rond een wit bord of groot papier en teken een beeld gebaseerd op de vreemde beschrijving die ze horen. Dit kan in groepjes of met z’n tweeën, of zelfs individueel. Probeer te visualiseren hoe vreemd dit zou zijn.

In het jaar dat koning Uzziahdied, zag ik de Heer op een troon zitten, hoog en verheven, en de trein van zijn beroofd de tempel.2 Boven hem waren serafijnen, elk met zes vleugels: Met twee vleugels bedekten zij hun gezichten, met twee bedekten zij hun voeten, en met twee vlogen zij.3En zij riepen naar elkaar: “Heilig, heilig, heilig, heilig is de HEERE Almachtige; de hele aarde is vol van zijn heerlijkheid. “4Op het geluid van hun stemmen schudden de deurposten en drempels en de tempel was gevuld met rook.

Het gaat er niet noodzakelijkerwijs om hoe God eruit ziet, maar hoe gek hij is, dat Hij zo’n macht heeft om de aarde en tempel te vullen met Zijn heerlijkheid. Laat de leerlingen op hun knieën buigen of zelfs met het gezicht naar beneden liggen als ze de reactie van Jesaja opmerken:

5 “Wee mij! Ik huilde. “Ik ben geruïneerd! Want ik ben een man van onreine lippen, en ik woon tussen een volk van onreine lippen, en mijn ogen hebben de Koning, de Almachtige HEERE gezien”. 6 Toen vloog een van de serafen naar mij toe met een levende steenkool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar had genomen. 7 Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei: ‘Zie, dit heeft uw lippen aangeraakt; uw schuld is weggenomen en uw zonde verzoend’.

Jesaja voelde zich eigenlijk schuldig voor het kijken naar het gezicht van God. Het leek te opmerkelijk om te dragen. Maar wat doet God? Neemt de zonde weg en reinigt hem….nu weten we dat onze schuldige vlekken ook verwijderd worden….hoe? (Jezus Christus) Geef leerlingen een “steenkool” (steen, juweel of ander teken; kan zelfs iets eetbaars zijn om hun lippen aan te raken) als een reinigende herinnering. Dit kan wachten tot het einde van de les als het afleidend is tijdens het verhaal.

Als Jesaja eenmaal beseft dat God hem schoon en heel heeft gemaakt, wat doet hij dan?

8 Toen hoorde ik de stem van de Heer zeggen: ‘Wie zal ik zenden? En wie zal er voor ons gaan? En ik zei: “Hier ben ik. Stuur mij! 9 Hij zei: ‘Ga heen en vertel dit volk: “Horen, maar nooit begrijpen, nooit zien, nooit zien, maar nooit waarnemen. 10 Maak het hart van dit volk genaamd; maak hun oren dof en sluit hun ogen. Anders zouden zij met hun ogen kunnen zien, horen met hun oren, begrijpen met hun harten en zich omdraaien en genezen worden”.

Jesaja beseft dat God hem gemaakt heeft met unieke eigenschappen en een speciaal doel: hem dienen en zijn nieuws verkondigen. Hij is bereid om zich als boodschapper vrijwillig in te zetten om Gods wil te doen wat hij maar kan. Dit betekent beproeving en moeilijkheden, maar hij weet dat het is wat God wil en hoe hij Gods volk kan helpen.

Ambacht: Aankondigingen en aankondigers (verschillende opties) Studenten kunnen speciale “kranten” maken om goed nieuws te verspreiden. Ze kiezen een spannend evenement of aankondiging en maken er een krantje van. Of ze kunnen ervoor kiezen om van iemand een bemoedigende kaart of felicitatiekaart te maken.

Jongere studenten zullen werken aan het versieren van het aankondigen van “megafoons”. Met behulp van een voorgesneden papieren sjabloon, versieren met stickers of markers en oprollen tot een megafoon. Bevestig een pijpreinigingshandvat.

Sluit af met gebed en herinnering aan Gods verbazingwekkende plan. Hij heeft ons allen geroepen en ons uitgerust met speciale kwaliteiten en doeleinden om Zijn wonderbaarlijke werk te doen. Vertel God dat je klaar bent voor Hem om je te gebruiken. Kijk uit naar manieren waarop je kunt dienen!

Voor meer leeractiviteiten en lesinspiratie, bekijk deze gerelateerde berichten op onze website:

Verwant

Geschreven door Kristin Schmidt – Gepubliceerd op 23 oktober 2014 Filed Under: Lesplannen Laatst bijgewerkt op 29 oktober 2014

Over Kristin Schmidt

Oorspronkelijk afkomstig uit Californië, geeft Kristin nu les in de kleuterschool in Athene, Georgia. Wanneer zij geen onderwijs of wachtende lijsten bij haar ,,tent-makend” baan geeft, werkt Kristin met kinderen en de jeugdministerie bij haar kerk, die de School van de Zondag en de zomerprogramma’s leidt. Ze is een fervent loper en coacht ook de middelbare schoolbaan en cross-country. Kristin houdt van bakken, lezen, fluitspelen en het bestuderen van willekeurige trivia.

Like this post? Please share to your friends:
Ouders & Kinderen
Geef een reactie

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: